Hvor viktig er det å føle og våge å elske for å ha god sex? Hva når den ene parten har mer erfaring – vil det styrke eller svekke forholdet? Og hva er egentlig naturlig erotikk og ekte kjærlighet – helt uavhengig av kjønn? Kan du også ta et større og aktivt ansvar for ditt eget erotiske seksualliv?