I disse coronavirustider kommer det mye informasjon – og det kan være vanskelig å få med seg alt. Forskningsverden har valgt å jobbe litt utradisjonelt i disse coronatider – ved at de samarbeider tettere, publiserer resultater raskere og er nødt til å lære underveis. Forskerne vet fortsatt alt for lite om hvordan covid-19 oppfører seg og hvilke konsekvenser dette har for samfunnet. Likevel har forskerne allerede nå en oversikt og råd for hvem som bør være litt ekstra forsiktig – og da spiller blodsukkerbalansen inn – i mye større grad enn det mange vet. Dette er derfor viktig for ALLE, også helsepersonell, men særlig de som har pre-diabetes, diabetes-2 og menn med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker å gi deg konkrete råd for hva du kan gjøre for deg og dine – ved å gi deg kvalitetssikret informasjon, matnyttige tips og våre personlige unngå-og-bli-smittet-av-corona tips!