Vår spennende gjest, Agnete Brunsvik Fredriksen, er president for selskapet Vaccibody – et medisinsk selskap med et dreamteam av forskere som har skapt store overskrifter i inn- og utland. Grunnen er at de lager personlige skreddersydde kreftvaksiner som nå testes ut på mennesker! Firmaet har fått 220 millioner hos norske investorer til studien – og du vil få høre mer om hvorfor!