Hvorfor er mental helse blant ungdom et økende problem i samfunnet vårt? Her har vi med oss gjester som har vært ute og tatt «pulsen» på ungdommen, samfunnet, og mental helse blir satt inn i avhørsrommet. Simen, Anette Marie, Marius og Jimmy ser på den ekstremt negative utviklingen blant unge, hva som ligger bak og ikke minst noen refleksjoner rundt hvordan vi som enkeltindivider og samfunn kan gjøre noe med det. Hvordan skal vi snakke mer om disse temaene? Ikke minst er statistikken vi har fått i år riktig, med dobbelt så mange jenter som gutter? Nei, sier Simen med de andre nikkende. Her setter de ord på mange av de tingene mange unge ikke tør snakke om for deg.