Hva vil det egentlig si å ha en spiseforstyrrelse? Norsk folkehelse institutt anslår at nærmere 100 000 mennesker (90 % kvinner) til enhver tid har en spiseforstyrrelse. Flere studier har sett at spiseforstyrrelsen ikke handler kun om mat eller vekt, men handler om en annen måte å håndtere eller undertrykke følelser på. Hvordan påvirker dagens samfunn kroppspress, selvbildet og selvfølelsen, som i værste fall kan lede til en spiseforstyrrelse, og hva er det som skal til for at flere får den hjelpen de virkelig trenger? Hør den kjente bloggeren Christine Tallulah Nørgaard og THA’s egen Catrin Alhaug dele sine egne erfaringer rundt spiseforstyrrelse og hva de sammen med Marius og Jimmy ser som mulige løsninger, som å lære mer om dette på skolen.