Hvorfor havner så mange i samfunnet vårt utafor? Både multikulturelle, men også de som bare føler den norske janteloven og A4 samfunnet ikke har rom til dem. Hør de engasjerte influencerne Haddy Jammeh og Ghopi Prabaharan fortelle hvordan de følte seg utafor og hvordan de klarte å skape sin egen identitet og suksess. Ikke minst hør hvordan Marius og Jimmy har følt seg utafor på bygda og deres erfaring med løsninger som har skapt større rom for annerledeshet i samfunnet. Ikke minst hør hvordan et par myter får smekk og hvordan moren til Ghopi ba han skjerpe seg når han klaget litt, samt hvordan Jimmy ber influencere og politikere ta mer ansvar for hva de sier. Dette er episoden der engasjementet koker over rundt et tema alle 4 har refleksjoner med krutt i.