Hvordan ble plutselig press den største faktoren for negativ mental helse i Norge? 53 prosent av jentene og 26 prosent av guttene på 10. trinn rapporterte i «Ung i Oslo 2015»-undersøkelsen at de er «ganske mye» eller «veldig mye» plaget av psykiske helseplager. Ungdommene knytter selv symptomene på psykiske plager til skolestress. Hvis man dykker videre i tallene for VGS og høyere utdanning ser man at presset øker når man nærmer seg arbeidslivet. Ikke minst hva skjer når man plutselig står i arbeidslivet og er uten de rammer man har vært vandt til i skolen? Den engasjerte karen David Møller som selv har både følt på dette og vært en del av den engasjerte Oslo ungdommen deler sine refleksjoner. Jimmy og Marius sper på med egne erfaringer og ikke minst sammen kommer de 3 med refleksjoner rundt hva de tror kunne endret fokuset på å oppnå «det perfekte livet alla 2019».